Om du är ensam, är det förmodligen för att du inte vet hur man ska umgås med människorna omkring dig.

Om du är ensam, är det förmodligen för att du inte vet hur man ska umgås med människorna omkring dig.

Att känna sig ensam i en trång miljö kan vara frustrerande. Detta kan förklaras av brist på sociala färdigheter från din sida eller av det faktum att du inte vet hur man omger dig med rätt personer. Känner sig ensam efter en period av isolering. Efter vissa händelser I ditt liv kan du ha varit tvungen att isolera dig själv

på frivillig eller ofrivillig basis.

Till exempel en allvarlig olycka som orsakade dig att stanna hemma under en tid.

eller social ångest är andra orsaker som leder till isolering Problemet uppstår när du lämnar denna fas av isolering

.

Då går du tillbaka till världen igen, men panik griper dig, för att du inser att du du känner dig ensam, även när du har ett företag. Du går till fester där du känner att du är ute av din plats, och du kan inte ha kul. Du kan vara omringad, men din känsla av ensamhet är fortfarande där. Du bör då fråga dig själv följande fråga:

Vad gör du i dessa situationer? Du borde prata med andra , att tala med lätthet ... Vad är då då?

Kanske hände något, och du förlorade några av dina sociala färdigheter

.

social kompetens, det fungerar känsla ensam kan förklaras av det faktum att du förlorat en del av dina sociala färdigheter, som används för att interagera och umgås med andra. därför, en känsla av osäkerhet och skam

överväldigar dig. Många människor känner sig ensamma eftersom de har misslyckats med att utveckla de sociala färdigheter som behövs i sin barndom till interagera med andra.

För andra ligger problemet i

lågt värderande vilket förstärker känslan av osäkerhet och skam, som då blir en oöverstiglig barriär som verkar omöjligt att rivas.

Det finns dock lösningar. Sociala färdigheter förvärvas. Om du förlorar dem, kan du återställa dem. Även om idén om att integrera i en social miljö kan störa dig och få dig att känna ett stort obehag och en önskan att fly, Helst bara inför din rädsla. mer du gör, desto mindre rädd.

igen umgås med andra kan hjälpa dig att återställa din förlorade sociala färdigheter efter en period av isolering, och även möta dina begravda rädslor som gör att du känner dig underlägsen eller olaglig när du kommunicerar med andra. Lösningen är att tvinga interaktionssituationer och hantera dem med

modVilken typ av personer är du med?

Om du inte har något av ovanstående skäl måste du analysera din miljö.

Kanske utan dig inse, denna känsla av ensamhet beror på det faktum att du ignoreras malm, den som försöker att förödmjuka dig eller att manipulera dig på något sätt ...

Många är de giftiga människorna som gömmer sig under masker knappast märkbar,

och det får oss att falla i sina nät Det är dock också möjligt att människorna omkring dig inte har något gemensamt med dig. I det här fallet är det normalt att känna sig ensam, eftersom interaktionerna inte är fruktbara.

Det är absolut nödvändigt att alltid välja människor med vilka du har en affinitet, en möjlighet att prata, och med vilken du kan dela erfarenheter, tankar och bygga förtroende. Ensam känsla är något som vi kan alla förändras. Du måste bara observera och analysera vad som händer. När problemet har identifierats måste åtgärder vidtas för att lösa det. Ensamhet och dess samband med sömnlöshet

Även om vi inte gör anslutningen är känslan av ensamhet en av de viktigaste faktorerna när du lider av sömnlöshet. Läs mer "


5 Nycklar oemotståndliga människor. Är du en?

5 Nycklar oemotståndliga människor. Är du en?

Vi känner alla oemotståndliga människor och den känsla de producerar i oss . De har något som de har ljus, utstrålning, denna förtrollning som går utöver utseende. Vi kunde tänka först och främst att det utöva denna typ av attraktion, du har att få den medfödd Att attraktion i manners och gester kommer "från fabriken".

(Sex och relationer)

Varför pratar vi medan du sover?

Varför pratar vi medan du sover?

Det är viktigt att ta hänsyn till att när vi talar i sömn är orden en del av vårt undermedvetna och har ingen anledning att vara meningsfull eller kopplad till verkliga fakta. Har du någonsin fått veta att du pratade medan du sov? Du var säker på att du under kvällen kunde ha riktiga konversationer med människor runt dig eller via telefon?

(Sex och relationer)